รักษาศีล ๘ อย่าพูดแค่ว่าได้บุญ ต้องรู้ว่าศีล ๘ มาหนุนให้ก้าวไปสู่การพัฒนาจิตใจและปัญญาอย่างไร

Languageไทย
In CDตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
from สนทนาธรรมกับพระ for พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ at วัดญาณเวศกวัน
File Namenavaga/navaga-2_52.mp3
Preceding Clipหลักปฏิบัติใหญ่คือ ไตรสิกขา แต่ท่านให้ชาวบ้านทำบุญด้วยทาน ศีล ภาวนา ชาวบ้านไม่ต้องศึกษาหรืออย่างไร
Next Clipถ้ารู้คุณค่าของศีล ๘ ถูกต้องแล้ว จะรักษาอุโบสถแบบไหนๆ ก็เลือกได้อย่างสมเป็นพุทธชน