เรามีความสุขไว้ในตัวเลยดีกว่า อย่าเป็นอย่างคนที่เขาขาดไร้ความสุข แล้วจึงต้องไปเที่ยววิ่งหา

Languageไทย
In CDตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
from สนทนาธรรมกับพระ for พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ at วัดญาณเวศกวัน
File Namenavaga/navaga-2_58.mp3
Preceding Clipชีวิตและสังคมทุกข์ระทมถึงขั้นวิกฤต ก็เพราะคนจมติดอยู่แค่ความสุขที่พึ่งพาการเสพ
Next Clipสุขที่แท้มีทุกที่ทุกเวลา ไม่ต้องหาไม่ต้องสร้าง