จะอยู่วัดบ้านหรืออยู่วัดป่าก็น่าศรัทธา ถ้ามีธรรมให้แก่ประชาชน

Languageไทย
In CDตามพระใหม่ไปเรียนธรรม
from สนทนาธรรมกับพระ for พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙ at วัดญาณเวศกวัน
File Namenavaga/navaga-1_06.mp3
Preceding Clipชีวิตพระใหม่ เริ่มต้นอย่างไร จึงจะพอให้ชื่นใจว่าเราได้บวชเรียน
Next Clipตัวมีชื่อว่าเป็นพระ แต่ถ้าไม่ปฏิบัติให้ถูก ก็แค่คือกันกับหมอผี