จะศึกษาพระไตรปิฏกกันอย่างไร ช่วงที่ ๒

Languageไทย
In CDหลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Nameprinciples-of-buddhism/principles-of-buddhism_05.mp3
Preceding Clipจะศึกษาพระไตรปิฏกกันอย่างไร ช่วงที่ ๑