สมาธิแบบพุทธ ช่วงที่ ๒

Languageไทย
In CDหลักพุทธศาสนา ต้องศึกษาให้ชัด
from ธรรมกถา ปาฐกถา
File Nameprinciples-of-buddhism/principles-of-buddhism_15.mp3
Preceding Clipสมาธิแบบพุทธ ช่วงที่ ๑