ขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานจะให้ได้

Languageไทย
In CDจากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
from เทศน์ บรรยาย for นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ at สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
File Namepsychology-to-mind-development/psychology-to-mind-development_17-0704.mp3
Preceding Clipการเลือกกรรมฐานโดยพิจารณาให้เหมาะกับจริต
Next Clipผลสำเร็จของการเจริญจิตภาวนา การละนิวรณ์ สมาธิ ๓ อย่าง