ผลสำเร็จของการเจริญจิตภาวนา การละนิวรณ์ สมาธิ ๓ อย่าง

Languageไทย
In CDจากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา
from เทศน์ บรรยาย for นิสิตในโครงการฝึกปฏิบัติทางจิตตามแนวพุทธศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ at สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรง-ดงยาง อ. พนมสารคาม จ. ฉะเชิงเทรา
File Namepsychology-to-mind-development/psychology-to-mind-development_18-0705.mp3
Preceding Clipขีดขั้นของความสำเร็จที่กรรมฐานจะให้ได้
Next Clipสมาบัติ ๘ อภิญญา ๖