กิจกรรม

Life radio [podcast]

Life is worth caring & sharing.

Life is worth caring & sharing.
------------------
บันทึกเสียงรายการ "92 สนทนา" ทางวิทยุศึกษา FM92
ทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน
สนทนากับ พระครูเมธังกร
ดำเนินรายการโดย สุภาพร อินทุวัฒนกุล
------------------
youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean
------------------
- พระพุทธเจ้าทรงสอนอะไร?
และเรื่องราวอื่นๆ อีกมากมาย ทุกวันพุธที่ ๔ ของเดือน


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง