กิจกรรม

อ่าน หา แก่น ทำ [podcast]

รายการสนทนา ของคนชอบอ่านหนังสือ เพื่อหาแก่นสาร แล้วชวนทุกท่านมาร่วมกันลงมือทำ


ผู้ร่วมสนทนา :
พระครูเมธังกร วัดญาณเวศกวัน
อ.จักรพันธ์ เธียราวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไลฟ์ 101 จำกัด

ทุกวันเสาร์ที่ ๔ ของเดือน

------------------
youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean
------------------

Season 1   ไขปริศนาชีวิต
Ep.1.1  หนังสือ ความลับ 5 ข้อที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตาย
Ep.1.2  หนังสือ พุทธธรรม
Ep.1.3  The power of meaning
Ep.1.4  Flow: The psychology of optimal experience
...

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง