กิจกรรม

สุขา สาธารณะ

พื้นที่สาธารณะ เพื่อปลดเปลื้องทุกข์ภายใน

 
ห้องสนทนาที่เปิดกว้าง สำหรับการปลดปล่อย บอกเล่า แบ่งปัน เรียนรู้
เพื่อแปรเปลี่ยน ทุกเรื่องราวความทุกข์ ให้กลายเป็นความสุข .. ร่วมกัน
 
ผ่านห้องประชุม zoom
ทุกวันศุกร์  เวลา ๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.
 
การเข้าร่วมกิจกรรม
๑. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน zoom ได้ที่ https://zoom.us/download
 
๒. เข้าห้องประชุม Zoom ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มกิจกรรม ๑๕ นาที (๑๙.๑๕ น.) โดยสแกน QR Code หรือกดลิงก์ https://us02web.zoom.us/j/89141636738?pwd=SGNPRi93dXIvZXlKNFBqVGZxazVKUT09
Meeting ID: 891 4163 6738
Passcode: 123456
 
  รอบกิจกรรม ลงทะเบียน
  07 พ.ค. 2564 19:30 - 07 พ.ค. 2564 22:00 ปิดรับสมัคร
  14 พ.ค. 2564 19:30 - 14 พ.ค. 2564 23:00 ปิดรับสมัคร
  21 พ.ค. 2564 19:30 - 21 พ.ค. 2564 22:30 ปิดรับสมัคร
  28 พ.ค. 2564 19:30 - 28 พ.ค. 2564 22:30 ปิดรับสมัคร
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง