กิจกรรม

สวดมนต์ ฟังธรรม

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันพุธ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
(หากสัปดาห์ใดวันพุธเป็นวันพระใหญ่ อาจจะเลื่อนเป็นวันพฤหัส)
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง