กิจกรรม

มาฆบูชาออนไลน์ ๒๕๖๔ ช่วงบ่าย

มาฆบูชาออนไลน์ ๒๕๖๔ ช่วงบ่าย

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
Workshop เกมภาวนา : เพื่อพัฒนาความรักและคุณภาพชีวิต โดย คณะพระภิกษุวัดญาณเวศวกัน

ห้องเกมภาวนา
- สาน สื่อ ปะ สาด
สัมผัสเรียนรู้ปัญหาของการสื่อสาร ไม่ใช่เพียงแค่สารที่สื่อ

- Battle : สงครามวัวชน สังคมโคบาล
สัมผัสเรียนรู้พลังแห่งความงดงามและความมืดดำในหัวใจคุณ

- กลเกมการเมือง
เข้าใจการเมือง เรื่องสำคัญใกล้ตัวที่อาจน่ากลัวและทำคุณเสียจริต

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและเลือกห้องเกมภาวนาได้ที่ :
http://www.activity.watnyanaves.net/

หมายเหตุ : การถอดบทเรียนในช่วงท้ายอาจใช้เวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้

รับจำนวนจำกัด และอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป

  รอบกิจกรรม ลงทะเบียน
  26 ก.พ. 2564 13:00 - 26 ก.พ. 2564 16:00 ปิดรับสมัคร
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง