กิจกรรม

มาฆบูชาออนไลน์ ๒๕๖๔ ช่วงค่ำ

มาฆบูชาออนไลน์ ๒๕๖๔ ช่วงค่ำ

๑๗.๐๐ น.
ชวนอ่าน ชวนฟัง โดย พระครูวรวงศ์

๑๗.๓๐ น.
สวดมนต์แท้จริง ไม่ทิ้งสาธยาย
โดย คณะพระภิกษุวัดญาณเวศกวัน

๑๘.๐๐ น.
สาธยายมนต์ มงคลมาฆมาส
โดย คณะพระภิกษุวัดญาณเวศกวัน

๑๙.๐๐ น.
มาฆบูชา วันสำคัญของชาวพุทธไทย
โดย คณะพระภิกษุวัดญาณเวศกวัน

๑๙.๓๐ น.
ธรรมบรรยาย โดย พระมงคลธีรคุณ

๒๐.๐๐ น.
ธรรมบรรยาย โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์

ติดตามรับชมได้ทาง :

๑. Facebook วัดญาณเวศกวัน
(https://www.facebook.com/WatNyanaves.official)

๒. Youtube วัดญาณเวศกวัน
(https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw)

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง