กิจกรรม

มาฆบูชาออนไลน์ ๒๕๖๔ ช่วงค่ำ (ภาคภาวนา)

มาฆบูชาออนไลน์ ๒๕๖๔ ช่วงค่ำ (ภาคภาวนา)

๒๐.๓๐ น.
Workshop จิตตานามัย สู่จิตภาวนา : ปัญญาผ่องใส จิตใจเบิกบาน

เลือกแบบฝึกจิต ตามความสนใจ และร่วมกิจกรรมได้ที่ :

ฮีโร่ภาวนา (พุทธานุสสติ) -
https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/94917703572

จังหวะชีวิตภาวนา (อานาปานสติ) -
https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/93881454687

เพียงฟัง (ผ่อนคลายไปกับสรรพเสียง สำเนียงธรรมชาติ) -
https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/98230626489

ฤๅษีดัดตน ภาวนา (กายานุปัสสนา) -
https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/97022958798

วิปัสสนากรรมฐาน -
https://siriraj-mahidol-ac-th.zoom.us/j/94620213424

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง