กิจกรรม

ยืน นั่ง ฟัง เดิน เจริญสติ ก่อนนอน online

ผ่อนพักรักษาใจ ให้โปร่ง ใส สุข เบา พร้อมสำหรับเช้าวันจันทร์ ด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมสมาธิ

ภาวนาแบบผ่อนคลาย ผ่านห้องประชุม zoom
ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่ง หนึ่งชั่วโมงก่อนนอน 
เริ่มทดลอง ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
(วันที่ ๗, ๑๔, ๒๑, ๒๘) 
เวลา ๑๙.๓๐-๒๐.๓๐ น.
 
ผ่อนพักรักษาใจ ให้โปร่ง ใส สุข เบา
พร้อมสำหรับเช้าวันจันทร์ ด้วยพลังแห่งฉันทะและธรรมสมาธิ
 
หมายเหตุ :
๑. ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน zoom ได้ที่ https://zoom.us/download
๒. ผู้สนใจสามารถกดเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่จัดกิจกรรมก่อนเริ่ม ๑๕ นาที (๑๙.๑๕ น.) ที่ลิงก์ 
Meeting ID: 837 94863827
Passcode : 123456
  รอบกิจกรรม ลงทะเบียน
  21 ก.พ. 2564 19:30 - 21 ก.พ. 2564 22:00 ปิดรับสมัคร
  28 ก.พ. 2564 19:30 - 28 ก.พ. 2564 22:00 ยังไม่เปิดรับ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง