กิจกรรม

จิตตานามัย สู่ จิตภาวนา

สร้างสุขภาวะองค์รวม ตามหลักธรรมานามัย ผสานการพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา

การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อรักษาใจให้มีสุขภาพ คุณภาพ และสมรรถภาพ นำไปสู่การสร้างสุขภาวะองค์รวมตามหลักธรรมานามัยในศาสตร์การแพทย์แผนไทยผสานการพัฒนาจิตตามหลักพุทธศาสนา โดยความร่วมมือระหว่างสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล  และวัดญาณเวศกวัน

ทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน เวลา 19:30-21:00 น.

คลิกเพื่อดูรายละเอียดและเข้าร่วมกิจกรรม

๒๔ ก.พ.  สุขภาวะองค์รวม จากคัมภีร์ สู่วิถีชีวิต
๓๑ มี.ค.  จิตตานามัย สู่จิตภาวนา
๒๘ เม.ย. ภาวนาด้วยรัก (เมตตากรรมฐาน - โทสะจริต)
๒๖ พ.ค.  งด-งาม ตามเป็นจริง (อสุภกรรมฐาน - ราคะจริต)
๓๐ มิ.ย.  จังหวะภาวนา (อานาปานสติ - วิตกจริต)
๒๘ ก.ค.  ฮีโร่ภาวนา (พุทธานุสสติ - ศรัทธาจริต)
๒๕ ส.ค.  จากจิตตานามัย และจิตภาวนา สู่ปัญญาภาวนา
๒๙ ก.ย.  เรียนรู้ กาย ใจ เข้าใจ ชีวิต
๒๗ ต.ค.  น้ำชาภาวนา
....

ติดตามย้อนหลังได้ทุกวันพุธที่ ๒ ของเดือน ทาง
youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbeanเนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง