กิจกรรม

สาระ ชำระใจ

ข้อคิด ความรู้ เพื่อเชิดชูชีวิตงาม


สาระชำระใจ

ข้อคิด ความรู้ เพื่อเชิดชูชีวิตงาม
โดย พระครูธรรมรุจิ (มรกต สุขิโต)

ทุกเช้า วันพฤหัสบดี
ทางยูทูบ ญาณเวศก์ออนไลน์ และ ญาณเวศก์พอดแคสท์
Nyanavesk online | Nyanavesk podcast
youtube  ||  soundcloud  | spotify  |  google podcast  |  apple podcast  | podbean


ตอนที่ ๑   เศษแก้วในกำมือ   (รับชมทาง youtube  หรือ podcast)ดูรายการสื่อธรรมทั้งหมดของ Nyanvesk online ได้ที่
https://www.watnyanaves.net/th/activity-list

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง