กิจกรรม

กรรมฐานใต้โบสถ์


ร่วมกันเรียนรู้ธรรม ฝึกฝนการปฏิบัติ เพื่อดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม
โดย พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดญาณเวศกวัน

ณ ใต้อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน
ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๓๐ น.

(งดการจัดกิจกรรม ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด)

สามารถติดตามไลฟ์สด ทุกวันเสาร์ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๓๐ น.
ผ่านช่องทาง https://bit.ly/31GeITZ

สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่  "กรรมฐานใต้โบสถ์ : ญาณเมตตา"
 
https://www.facebook.com/nyanmeta

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง