รายชื่อธรรมนิพนธ์ โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต) และข้อมูลเพื่อการจัดพิมพ์

๑๔ เม.ย. ๒๕๖๗

รายการทั้งหมด (รวม ๓๒๕ รายการ)

รหัสชื่อหนังสือพิมพ์ล่าสุด ครั้งที่ไฟล์ต้นฉบับขนาดหน้า (cm.)จำนวนหน้า
10กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)พร้อมพิมพ์A514.5x21455
12กรณีสันติอโศก๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x2173
17กระแสธรรม กระแสไทพร้อมพิมพ์< A513.5x1834
20กายหายไข้ ใจหายทุกข์๘๓พร้อมพิมพ์A514.5x21120
22การเกิดเป็นทุกข์ เกิดดีเป็นสุขพร้อมพิมพ์A514.5x2134
24การพัฒนาจริยธรรมพร้อมพิมพ์A514.5x21105
26การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)๒๖พร้อมพิมพ์--314
27การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน๓๖พร้อมพิมพ์A514.5x2127
30การแพทย์แนวพุทธ๑๒พร้อมพิมพ์A514.5x2163
31การแพทย์ยุคใหม่ในพุทธทัศน์๒๑พร้อมพิมพ์A514.5x21614
36การศึกษากับการวิจัย เพื่ออนาคตของประเทศไทย๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x21120
37การศึกษากับเศรษฐกิจ ฝ่ายไหนจะรับใช้ฝ่ายไหนพร้อมพิมพ์A514.5x2125
39การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2147
40การศึกษาทั่วไปเพื่อสร้างบัณฑิตพร้อมพิมพ์A514.5x2180
44การศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิต หรือ การศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตพร้อมพิมพ์A514.5x2164
47การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น๖๒พร้อมพิมพ์A514.5x2124
50การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย๑๙พร้อมพิมพ์A514.5x21103
52การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรมพร้อมพิมพ์A514x16.583
53การเสริมสร้างคุณลักษณะเด็กไทย๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x21102
54กาลเวลาพร้อมพิมพ์A514.5x2138
55ก้าวไปในบุญ๓๑๒พร้อมพิมพ์< A513.3x1832
57ก้าวใหม่ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ กับการศึกษาเพื่อสันติสุขของโลกพร้อมพิมพ์A514.5x2252
60แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา๓๗พร้อมพิมพ์A514.5x2184
62ข้อคิดชีวิตทวนกระแส๑๖พร้อมพิมพ์A514.5x2126
63ข้อคิดเพื่อการศึกษาพร้อมพิมพ์A514.5x2187
65ของขวัญของชีวิตพร้อมพิมพ์A514.5x2171
69คติธรรมแห่งชีวิตพร้อมพิมพ์A514.5x21177
70คนไทย สู่ยุคไอที๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x21192
72คนไทยกับเทคโนโลยีพร้อมพิมพ์A514.5x2149
75คนไทยใจไม่แคบ แต่ระวังไว้: อย่าให้ปัญญาแคบพร้อมพิมพ์A514.5x2168
77ครองเรือน-ครองรัก จักเลิศแท้ด้วยครองธรรม๒๙พร้อมพิมพ์A610x1448
83ความจริงแห่งชีวิต๑๐๖พร้อมพิมพ์A514.5x2137
84ความจริงแห่งชีวิต และช่วยให้ตายเร็วหรือช่วยให้ตายดี๕๐พร้อมพิมพ์A514.5x2159
85ความตายคือคติธรรมแห่งชีวิต: การบำเพ็ญกุศลเพื่อรำลึกถึงผู้ล่วงลับ๑๔พร้อมพิมพ์A514.5x2117
86ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชาพร้อมพิมพ์< A513.5x1838
87ความมั่นคงทางจิตใจพร้อมพิมพ์A514.5x219
90ความรุนแรง เกิดจากความอ่อนแอและวินัยไม่มีเสรีภาพก็หายไปพร้อมพิมพ์A514.5x2160
92ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ๒๗พร้อมพิมพ์< A513x18.5124
95ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม๖๔พร้อมพิมพ์A514.5x2167
98ความสุขที่สมบูรณ์๑๔๖พร้อมพิมพ์A513x18.530
101คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)พร้อมพิมพ์< A513x18.532
102คืนวัน ไม่ผ่านไปเปล่า๑๖พร้อมพิมพ์A611x1548
104คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล๒๐๐พร้อมพิมพ์A514.5x2149
106คู่มือชีวิต๕๐พร้อมพิมพ์A514.5x21231
107คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ๔๔พร้อมพิมพ์A610.5x1569
109งานก็ได้ผล คนก็เป็นสุข๒๘พร้อมพิมพ์< A513.5x1838
115จริยธรรมสำหรับคนรุ่นใหม่พร้อมพิมพ์< A513x18.578
116จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x2176
118จะอยู่อย่างเป็นเหยื่อ หรือขึ้นเหนือไปนำเขา๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x2157
119จักรใด ขับดันยุคไอทีพร้อมพิมพ์A514.5x2144
120จัดงานวิสาขบูชา อย่าอยู่แค่หน้าตา ต้องไปให้ถึงเนื้อตัวพร้อมพิมพ์A514.5x2128
121จัดระเบียบสังคม ตามคตินิยมแห่งสังฆะ๒๒พร้อมพิมพ์A514.5x2136
122จากจิตวิทยา สู่จิตภาวนา๑๙พร้อมพิมพ์A514.5x2134
124จาริกบุญ-จารึกธรรม๖๐พร้อมพิมพ์A514.5x21554
126จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคน ตามแนวธรรมชาติพร้อมพิมพ์A514.5x2181
127เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x2134
128เจาะหาความจริงเรื่องศาสนาประจำชาติพร้อมพิมพ์A514.5x2188
130ช่วยกันนำพาประเทศไทย ให้ก้าวไปอย่างสง่างาม ในท่ามกลางประชาคมโลกพร้อมพิมพ์A514.5x2164
131ช่วยให้ตายเร็ว หรือช่วยให้ตายดี๔๙พร้อมพิมพ์A514.5x2120
137ชีวิตกับการทำงานพร้อมพิมพ์A514.5x2139
140ชีวิตคู่ที่มีคุณค่า๔๙พร้อมพิมพ์A610.5x14.566
142ชีวิตที่ดีงาม: หลักการทั่วไปของการปฏิบัติธรรมพร้อมพิมพ์A514.5x2128
144ชีวิตที่สมบูรณ์๑๔๐พร้อมพิมพ์A514.5x2147
147ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์๑๙พร้อมพิมพ์A514.5x21141
149ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม๓๑พร้อมพิมพ์A514.5x2148
152เชื่อกรรม-รู้กรรม-แก้กรรม๕๘พร้อมพิมพ์A514.5x21124
157ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x2141
160ต้องฟื้นฟูวัด ให้ชนบทพัฒนา สังคมไทยจึงจะก้าวหน้าได้มั่นคงพร้อมพิมพ์A514.5x2186
162ตั้งกระทรวงพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหนพร้อมพิมพ์A514.5x2169
163ตามทางพุทธกิจ ๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21188
164ตื่นกันเสียที จากความเท็จ ของหนังสือ "เหตุเกิด พ.ศ.๑" (สืบเนื่องจากภาพยนตร์เรื่อง "กำเนิดพระพุทธเจ้า")พร้อมพิมพ์A514.5x21234
165ตื่นเถิดชาวไทย๒๑พร้อมพิมพ์< A513x18.580
170ถ้าเชิดชูพระคุณแม่ขึ้นมาได้ สังคมไทยไม่สิ้นความหวัง๒๘พร้อมพิมพ์A514.5x2173
171ถ้ารู้จักพระพุทธศาสนา ความสุขต้องมาทันที๔๙พร้อมพิมพ์A514.5x2142
172ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์๑๔พร้อมพิมพ์< A513.5x1826
173ถึงเวลา มารื้อปรับระบบพัฒนาคนกันใหม่๑๔พร้อมพิมพ์A514.5x21120
186ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนาพร้อมพิมพ์A514.5x2192
187ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์พร้อมพิมพ์A514.5x2164
190ทำอย่างไรจะหายโกรธ๓๖๐พร้อมพิมพ์A514.5x2123
192ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข๒๓พร้อมพิมพ์A610.5x14.5100
193ทำอย่างไรจะให้เชื่อเรื่องกรรมพร้อมพิมพ์A514.5x2142
196ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น๙๕พร้อมพิมพ์A514.5x2184
203ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย๑๙พร้อมพิมพ์A514.5x218
211ธรรมนูญชีวิต = A Constitution for Living๑๖๕พร้อมพิมพ์A514.5x21204
215ธรรมนูญชีวิต: พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม๒๖๓พร้อมพิมพ์A514.5x21104
219ธรรมะฉบับเรียนลัด๔๕พร้อมพิมพ์A514.5x2147
220ธรรมะชนะเอดส์พร้อมพิมพ์A514.5x2129
226ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)๑๗พร้อมพิมพ์A514.5x2181
227ธรรมาลัย ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์พร้อมพิมพ์A514.5x2138
230นรก-สวรรค์ ในพระไตรปิฎก๒๙พร้อมพิมพ์A514.5x2168
234นิติศาสตร์แนวพุทธ๒๖พร้อมพิมพ์A514.5x21138
242บารมี: ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่พร้อมพิมพ์A514.5x2118
243บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทยพร้อมพิมพ์--107
246ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง๑๔๔พร้อมพิมพ์A514.5x21135
248ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้พร้อมพิมพ์A514.5x21174
263ผู้พิพากษา ตั้งตุลาให้สังคมสมในดุลพร้อมพิมพ์A514.5x21142
264ฝรั่งเจริญเพราะดิ้นรนให้พ้นจากการบีบคั้นของศาสนาคริสต์พร้อมพิมพ์< A513.5x1839
265ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา ปุจฉา-วิสัชนาพร้อมพิมพ์A514.5x2162
267พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม๖๒พร้อมพิมพ์A421x28405
268พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์๖๓พร้อมพิมพ์A421x28614
270พรตลอดปี ชีวิตดีตลอดไป๗๔พร้อมพิมพ์A514.5x2176
274พระกับป่า มีปัญหาอะไรพร้อมพิมพ์< A513.5x1842
275พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้๒๑พร้อมพิมพ์A514.5x2176
276พระไตรปิฎก: สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้ (The Pali Canon: What a Buddhist Must Know) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์กิติคุณ ดร. สมศีล ฌานวังศะ)๓๘พร้อมพิมพ์A514.5x21156
284พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ๑๘พร้อมพิมพ์A513x18.515
294พัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยฯ๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x2165
299พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ๒๐พร้อมพิมพ์< A513.5x1853
302พุทธธรรม ฉบับเดิม๘๖พร้อมพิมพ์A514.5x21395
306พุทธธรรมกับการฝึกหัดครูพร้อมพิมพ์A514.5x21159
312พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ (A Buddhist Solution for the Twenty-first Century)๒๙พร้อมพิมพ์A514.5x2186
313พุทธวิธีในการสอน ๒๖พร้อมพิมพ์A514.5x21103
318พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์๒๑พร้อมพิมพ์A514.5x21231
320เพิ่มพลังแห่งชีวิต๑๔พร้อมพิมพ์A514.5x2120
327โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ๒๒๑พร้อมพิมพ์A514.5x2133
328ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤตพร้อมพิมพ์A514.5x2193
329ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย๒๓พร้อมพิมพ์--
331ภาวะผู้นำ๔๖พร้อมพิมพ์A514.5x2135
334ภูมิธรรมชาวพุทธพร้อมพิมพ์A514.5x2180
336ธรรม ๓ เรื่องพร้อมพิมพ์A514.5x21107
339มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่๔๗พร้อมพิมพ์A514.5x2166
341มองสันติภาพโลก ผ่านภูมิหลังอารยธรรมโลกาภิวัตน์๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21258
342มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕พร้อมพิมพ์--46
349เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต๒๐พร้อมพิมพ์< A513x18.5102
355ระลึกถึงความตาย และวิธีปฏิบัติให้ถูกต้องต่อความตาย๑๗พร้อมพิมพ์A514.5x2123
358รักษาใจยามป่วยไข้๑๑๐พร้อมพิมพ์A610.5x14.532
359รักษาใจผู้ป่วยและผู้พยาบาล๓๘พร้อมพิมพ์A610.5x14.596
361รักษาใจยามรักษาคนไข้๑๖พร้อมพิมพ์A514.5x2139
363รัฐศาสตร์เพื่อชาติ VS รัฐศาสตร์เพื่อโลกพร้อมพิมพ์A514.5x2151
366ร่าเริงสดใส สู่ความเกษมศานต์๓๙พร้อมพิมพ์< A513.5x1821
367ร่ำรวย ยิ่งใหญ่ เลื่อนลอย หรือเพื่ออะไร๑๙พร้อมพิมพ์A514.5x2135
370รุ่งอรุณของการศึกษา เบิกฟ้าแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมพิมพ์A514.5x21159
373รู้ไว้เสริมปัญญา และพัฒนาคนพร้อมพิมพ์A514.5x21151
374รู้หลักก่อน แล้วศึกษาและสอนให้ได้ผล๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21290
376เราจะกู้แผ่นดินกันอย่างไร?๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x2180
380เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก๑๔พร้อมพิมพ์A514.5x2172
381เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตชีวิตกับความตาย๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x2120
384โรงเรียนต้องช่วยสังคมไทย อนุรักษ์ความเจริญทางจิตใจและก้าวไปในปัญญาพร้อมพิมพ์A514.5x2134
387ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา๔๔พร้อมพิมพ์A514.5x2175
389เล่าเรียน-ทำงานกันไป ชีวิตได้อะไร๗๒พร้อมพิมพ์A514.5x21.040
390โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่พร้อมพิมพ์A514.5x2198
396วาสนาสร้างเองได้๒๕พร้อมพิมพ์A514.5x2118
400วิถีสู่สันติภาพพร้อมพิมพ์A514.5x2137
405วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด๒๙พร้อมพิมพ์A514.5x2147
406วินัยชาวพุทธ๘๑พร้อมพิมพ์A514.5x2112
407วินัยชาวพุทธ/The Buddhist's Discipline๖๗พร้อมพิมพ์A514.5x2133
409วิสัยธรรม เพื่อเบิกนำวิสัยทัศน์พร้อมพิมพ์A514.8x21194
413ศิลปศาสตร์แนวพุทธพร้อมพิมพ์A514.5x2195
417เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x21100
418เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ = Buddhist Economics๒๑พร้อมพิมพ์A514.5x21144
421สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x21140
423สถาบันสงฆ์กับสังคมปัจจุบันพร้อมพิมพ์A514.5x21142
426สนทนาธรรม: คติจตุคามรามเทพ๑๒พร้อมพิมพ์A514.5x2128
431สมาธิแบบพุทธ๓๒พร้อมพิมพ์A514.5x2152
433สยามสามไตรพร้อมพิมพ์A514.5x21285
434สร้างวาสนา-เพิ่มค่าให้อายุ๔๔พร้อมพิมพ์< A513x16.580
436สลายความขัดแย้ง: เข้มแข็งด้วยปัญญาพร้อมพิมพ์A514.5x2170
437สลายความขัดแย้ง: สังคมศาสตร์ที่หยั่งถึงธรรมชาติพร้อมพิมพ์A514.5x21284
440สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ๓๒พร้อมพิมพ์A514.5x2196
441สังคมจะเฟื่องฟู ต้องเชิดชูบัณฑิตพร้อมพิมพ์A514.5x2119
443สันติภาพเกิดจากอิสรภาพและความสุข: Peace Through Freedom and Happiness๑๕พร้อมพิมพ์< A513x18.536
448สามไตร๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x2151
455สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x21132
456สู่การศึกษาแนวพุทธพร้อมพิมพ์A514.5x2159
462หนังสือสวดมนต์ วัดญาณเวศกวัน๒๖พร้อมพิมพ์A514.5x21136
464หยาดเพชร หยาดธรรม: ภูมิปัญญาเพื่อการศึกษาไทย (คู่มือการศึกษาวิถีพุทธ)พร้อมพิมพ์A514.5x21140
466หลักกรรมสำหรับคนสมัยใหม่๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x2152
469หลักแม่บทของการพัฒนาตน๓๐พร้อมพิมพ์A610x14.594
473เหตุปัจจัยในปฏิจจสมุปบาท และกรรมพร้อมพิมพ์A514.5x2123
475องค์พระรัฐสีมาคุณากรปิยชาติพร้อมพิมพ์A514.5x21128
477อมฤตพจนา๓๗พร้อมพิมพ์< A513.5x18223
482อายุยืนอย่างมีคุณค่า๓๕พร้อมพิมพ์< A513.5x1844
484อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรมพร้อมพิมพ์A514.5x2146
492A Constitution for Living๔๙พร้อมพิมพ์A514.5x21103
493Beyond Tolerance and Pleasureพร้อมพิมพ์A421x306
496Buddhist Economicsพร้อมพิมพ์A414.5x2148
519Samadhi in Buddhism๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x2141
523Thai Buddhism in the Buddhist World๑๔พร้อมพิมพ์A515.5x23252
524The Pali Canon: What a Buddhist Must Knowพร้อมพิมพ์A514.5x2176
525The Three Signs: Anicca, Dukkha & Anatta in the Buddha's Teachingพร้อมพิมพ์A514.5x21115
528Vision of the Dhamma: A Collection of Buddhist Writings in Englishพร้อมพิมพ์A514.5x21175
530ฅนไทย ใช่กบเฒ่า? เถรวาท vs. ลัทธิอาจารย์๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x21155
531กาลานุกรม: พระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก๒๘พร้อมพิมพ์อื่นๆ24.5x17.5287
532ความเป็นอนิจจังของสังขารกับอิสรภาพของสังคมพร้อมพิมพ์A514.5x2149
535หลักสูตรอารยชน๔๙พร้อมพิมพ์A514.5x2140
537จารึกอโศก (ธรรมจักรบนเศียรสี่สิงห์) : รัฐศาสตร์แห่งธรรมาธิปไตยพร้อมพิมพ์A514.5x21222
538ภาวะผู้นำ และจริยธรรมนักการเมือง๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x2161
539สู่อนาคตที่สดใส ด้วยการศึกษาไทยวิถีพุทธพร้อมพิมพ์A514.5x2137
541คำปราศรัยของพระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตฺโต) ในพิธีรับถวายรางวัล การศึกษาเพื่อสันติภาพ ของ ยูเนสโก ปี ๒๕๓๗๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x2148
543ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย-พร้อมพิมพ์A421x309
544พระไทยใช่เขาใช่เรา? (นิพพาน-อนัตตา: ฉบับเพียงเพื่อไม่ประมาท)พร้อมพิมพ์A514.5x2174
548หลักชาวพุทธ: จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ)๑๔พร้อมพิมพ์อื่นๆ20x2077
549ประชาธิปไตยจริงแท้...คือแค่ไหนพร้อมพิมพ์A514.5x21268
551กรรมของคนไทย ทำกันไว้เอง (ถึงเวลา มาแก้กรรมกันเสียที)พร้อมพิมพ์-14x1778
552ICT ก้าวหน้า คนต้องพัฒนาปัญญาและวินัยพร้อมพิมพ์A514.5x21221
553อิทธิปาฏิหาริย์เทวดา: ทัศนะของพระพุทธศาสนาต่อเรื่องเหนือสามัญวิสัย๒๓พร้อมพิมพ์-14x16.5150
554ในความทรงจำที่งดงามสดใส (วัดวชิรธรรมปทีป ในฉากชีวิตของพระรูปหนึ่ง)พร้อมพิมพ์A514.5x2173
558Buddhism and The Business World : The Buddhist Way to deal with businessพร้อมพิมพ์-14x16.579
562พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิฯ๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2173
563พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑๑๘พร้อมพิมพ์A514.5x2155
564ความสุขทุกแง่ทุกมุม๒๒พร้อมพิมพ์A514.5x21171
565ตอบ ดร.มาร์ติน: พุทธวินัยถึงภิกษุณีพร้อมพิมพ์A514.5x21458
566ภัยแห่งพระพุทธศาสนา - ความรู้เพื่อพัฒนาการนับถือศาสนาของคน๒๗พร้อมพิมพ์A514.5x21157
568คนรักษ์ป่า ป่ารักษ์คนพร้อมพิมพ์A514.5x21249
569สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา๑๐พร้อมพิมพ์A514.5x2138
571เมื่อธรรมดามาถึง รู้ให้ทัน และทำให้ถูก๓๔พร้อมพิมพ์A514.5x2154
573หนังสือสวดมนต์ ฉบับงานมงคล๑๐พร้อมพิมพ์A611.5x14.587
574นักวิชาการเทศ-ไทย: หาความรู้ให้แน่ ใช่แค่คิดเอาพร้อมพิมพ์A514.5x21336
575ก้าวไปในบุญ (Progressing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณสมพร วาร์นาโด)พร้อมพิมพ์A514.5x2156
576พระไตรปิฎกอยู่นี่: อยู่ที่ชวนกันไม่ประมาทในการศึกษาพร้อมพิมพ์A514.5x2124
577ทำอย่างไรจะหายโกรธ (Ten Ways to Keep Anger at Bay: Buddhist's Quick Tips to Quell Malcontent)((ฉบับ ๒ ภาษา แปลโดยคุณโสมย์วสี น้ำทิพย์)พร้อมพิมพ์< A513.5x1890
578A Brief Introduction to the Buddha-Dhammaพร้อมพิมพ์-14x16.539
580แก้ปัญหาข้างหน้าเสียแต่วันนี้พร้อมพิมพ์A514.5x2136
581วันสำคัญของชาวพุทธไทย๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x21109
582ขว้างก้อนอิฐมา พัฒนาเป็นแก้วมณี: จะวิจารณ์อย่างไร ก็ขอให้ใช้ข้อมูลที่เป็นความจริงพร้อมพิมพ์A514.5x21118
583พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย๔๔พร้อมพิมพ์A421x281359
584ไตรลักษณ์: จบโลก ถึงธรรม ด้วยรู้สามอย่างนี้๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x21198
585ปฏิจจสมุปบาท: กรรมเกิด กรรมอาศัย กรรมเป็นไป ที่นี่พร้อมพิมพ์A514.5x21184
586ประโยชน์สูงสุดของชีวิตนี้: ปัญญา วิสุทธิ กรุณา มาบรรจบ ที่นี่พร้อมพิมพ์A514.5x21142
587บุญ กรรม นรก-สวรรค์ เลือกกันได้ทุกคน๑๕พร้อมพิมพ์A514.5x21208
588มองหนังสือ พุทธธรรม ถามหาอนาคตพร้อมพิมพ์A514.5x2162
589สี่หน้าที่ของสตรีไทย๑๑พร้อมพิมพ์-14.5x16.546
590ตอบ ดร.มาร์ติน: ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้น ขึ้นเหนือมหาพรหมพร้อมพิมพ์A514.5x21124
591พัฒนาสังคมไทย ด้วยความรู้เข้าใจไตรภูมิ (Developing Thai Society with a Thorough Knowledge and Understanding the Three Planes) ((ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ )พร้อมพิมพ์A514.5x21184
592โยนิโสมนสิการ-วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม๒๙พร้อมพิมพ์A421x3088
593ปรัชญาการศึกษาของไทย ภาคพุทธธรรม: แกนนำการศึกษา (ภาคต้นของหนังสือ ปรัชญาการศึกษาของไทย)พร้อมพิมพ์A514.5x2163
594ยามเจ็บไข้ รักษาใจได้ ยามถึงคราวของธรรมดา มีปัญญา รู้เท่าทันพร้อมพิมพ์A514.5x2172
595อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๓ ภาษา บาลี-ไทย-อังกฤษ๑๘พร้อมพิมพ์A514.5x21264
596การศึกษาทั่วไปเพื่อพัฒนามนุษย์-พร้อมพิมพ์A414.5x2181
597สถานการณ์พระพุทธศาสนา: ทวนกระแสไสยศาสตร์๑๒พร้อมพิมพ์A514.5x21131
598เจอวิกฤต จิตไม่วิบัติพร้อมพิมพ์< A514x18.5195
599หลักสูตรอารยชน (A Curriculum for Civilized People) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศาสตราจารย์ ดร. สมศีล ฌานะวังศะ)พร้อมพิมพ์A514.5x2180
601ความสุขอยู่ที่นี่ มัวไปหากันที่ไหนพร้อมพิมพ์A514.5x19.5307
602อมฤตพจนา: พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับ ๒ ภาษา ไทย-อังกฤษพร้อมพิมพ์A610.5x14.5200
603หลักชาวพุทธ: จุดเริ่มจุดร่วม ที่มารวมกันรุ่งโรจน์ (สามไตร ณ ฐานของปฏิบัติการ) (The Buddhis's Tenets: A Starting Point and a Unifying Point A Convergence for Success and Prosperity) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ)พร้อมพิมพ์A514.5x21152
604มหาจุฬาฯ งามสง่าสดชื่น กลางทะเลแห่งคลื่นลมพร้อมพิมพ์A418.5x26.0288
605ตอบเรื่อง สีลัพพตปรามาส วินัย ดูใจพร้อมพิมพ์A514.5x2139
606ชีวิตก็สุขสันต์ สังคมก็เกษมศานต์พร้อมพิมพ์A514.5x21160
607ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ๖๐ ตอน: ตอน ๑-๔ บวชแล้ว จะเริ่มเรียนพร้อมพิมพ์A418.5x2680
608ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๑ วางฐานชีวิตแห่งการศึกษา (ตอน ๑-๖ ใน ๖๐ ตอน)พร้อมพิมพ์A418.5x26160
610ธุดงค์ ทำอะไร ที่ไหน เพื่ออะไร?พร้อมพิมพ์A514.5x2123
611รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง๑๑พร้อมพิมพ์A514.5x2194
612ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา (Characteristics of Buddhism) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร. พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ)พร้อมพิมพ์A514.8 x 21.0146
613ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๒ แค่ดูเปลือก ถ้ามองเป็น ก็เห็นพระพุทธศาสนา (ตอน ๗-๑๔ ใน ๖๐ ตอน)พร้อมพิมพ์A418.5x26223
614กว่าจะพบหลวงลุงฉาย แล้วพากันไปวัดญาณเวศก์ [สิ้นมหาจุฬาฯ ลาวัดพระพิเรนทร์ เร้นวัดญาณเวศกวัน]พร้อมพิมพ์A514.5x21344
619บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มเล็ก)พร้อมพิมพ์A514.5x2147
620The Buddhist Discipline in Relation to Bhikkhunis: Questions and Answers - Phra Payutto and Dr. Martin Seeger พร้อมพิมพ์A514.5x21452
621บทนำสู่พุทธธรรม: ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (เล่มใหญ่)พร้อมพิมพ์A421.0x29.723
622โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Buddhist way of enhancing health) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.ดร.พงษ์ศรี เลขะวัฒนะ)พร้อมพิมพ์A514.5x2172
624True Education Begins with Wise Consumptionพร้อมพิมพ์--23
625The Unheralded Value of the Vinayaพร้อมพิมพ์--40
626การเมือง แค่ที่พระควรจะพูดพร้อมพิมพ์--224
627ธุดงค์: ทำอะไร? ที่ไหน? เพื่ออะไร? (DHUTANGA: What to Do? Where? What for?) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดย ศ.กิตติคุณ ดร.สมศีล ฌาณวังศะ)พร้อมพิมพ์--54
628การศึกษา: มองเมื่อ ๓๐ ปีก่อนพร้อมพิมพ์--
629ทำอย่างไร จะพูดได้เต็มปากว่า "เรารักในหลวง"๒๙พร้อมพิมพ์--16
630พบกับแสงเงินแสงทองพร้อมพิมพ์--
631ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๑-๓พร้อมพิมพ์--458
632พัฒนาความรักได้ ความสุขก็พัฒนาด้วยพร้อมพิมพ์--114
633ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า"เรารักในหลวง" (Honouring the Claim 'We Love the King') (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)๑๒พร้อมพิมพ์A514.5x2132
634วินัยเรื่องใหญ่กว่าที่คิด (The Unheralded Value of the Vinaya The Buddhist teachings on Social Discipline) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2188
635การศึกษาเริ่มต้นเมื่อคนกินอยู่เป็น (True Education Begins with Wise Consumption) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์-14.5x2138
636ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ๒๖พร้อมพิมพ์A5-44
637สำนักปฏิบัติธรรม ที่สมนาม คือ ฟื้นธรรม ฟื้นถิ่น ฟื้นไทยพร้อมพิมพ์A5-40
638ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค๔พร้อมพิมพ์--98
639ธรรมของสมณศักดิ์พร้อมพิมพ์A5-38
640ธรรมของพระราชาพร้อมพิมพ์A5-29
641บวชเณร เห็นชีวิตแห่งการศึกษา สามเณรดี มีปัญญาสร้างสรรค์พร้อมพิมพ์A5-30
642กฐินมา บอกทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี๓๙พร้อมพิมพ์A5-44
643รู้ภัยของพระพุทธศาสนา-พัฒนาการนับถือศาสนาของคน๒๙พร้อมพิมพ์A5-148
644มีวัดเป็นรมณีย์ มีกุฎีเป็นที่สบายพร้อมพิมพ์A5-55
645ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม ภาค ๑-๔ (ตอน ๑-๒๖ ใน ๖๐ ตอน)พร้อมพิมพ์A4-546
646ทำอย่างไรจะพูดได้เต็มปากว่า"เรารักในหลวง" และ ธรรมของพระราชาพร้อมพิมพ์A5-49
647ROYAL VIRTUESพร้อมพิมพ์A5-31
648ขอให้คนไทยใฝ่ปัญญา ขอให้ชาวพุทธศึกษาให้รู้ธรรมจริงพร้อมพิมพ์A5-87
650การศึกษาฉบับง่าย (Education made Easy) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2186
651รู้แค่เล่มนี้ ก็พอที่จะพูดว่า รู้จักพระพุทธศาสนาพร้อมพิมพ์--155
652เล่าเรื่องให้โยมฟังพร้อมพิมพ์--365
653ดู "ธรรมกาย" แท้ของพระพุทธเจ้า เข้าใจ "อนัตตา" ให้ตรงตามจริงพร้อมพิมพ์A5-83
654ตอบ เรื่อง พ.ร.บ.คณะสงฆ์พร้อมพิมพ์A5-39
655ถ้าสูงอายุเป็น ก็น่าเป็นผู้สูงอายุ (If you know how to be elderly, then it is worth being an elder) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศ.ดร.สมศีล ฌานวังศะ ) พร้อมพิมพ์A5-44
656พระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพของโลกพร้อมพิมพ์--31
657รู้จักบ้านของตัว เที่ยวทั่วพระไตรปิฎกพร้อมพิมพ์A5-73
658ทุกข์ให้เห็น สุขให้เป็นพร้อมพิมพ์< A513 x 18.579
660รำลึกบุพการ ของ บูรพาจารย์พร้อมพิมพ์A514.5x2118
661ความสุขที่สมบูรณ์ (Perfect Happiness) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2128
662ก้าวไปในบุญ (Growing in Merit) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2162
663บทนำสู่ พุทธธรรม ชีวิตงาม สังคมดี ธรรมชาติเป็นรมณีย์ (Prelude to Buddhadhamma Noble Life - Healthy Society - Delightful Nature) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A5-108
664คืนวันไม่ผ่านไปเปล่า (May the Days & Nights Not Pass in Vain) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A5-77
665ถ้าการศึกษาดี คนต้องมีชีวิตดี ที่งอกงามสร้างสรรค์พร้อมพิมพ์--47
666Prelude to Buddhadhammaพร้อมพิมพ์A4-51
668มองดู ฉันทะ-ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่านพร้อมพิมพ์A5-33
669ตอบคุณหมอ: ให้พระอาพาธก็สบาย แพทย์พยาบาลก็สุขใจพร้อมพิมพ์--35
670คนที่เก่งจริง ไม่เอาความยิ่งใหญ่มาแปลกแยกตัว แต่เอาพลังร่วมสร้างสรรค์บูรณาการเข้าในสังคมพร้อมพิมพ์A514.5x2147
671ปฏิสัมภิทา ๔ ที่ฉายแสงแห่งพุทธปัญญาพร้อมพิมพ์A514.5x2133
672ทำบุญพื้นฐาน คือ ทำหมู่บ้านให้รมณีย์๑๓พร้อมพิมพ์A514.5x2126
673Education Made Easyพร้อมพิมพ์A514.5x2144
674Growing in Meritพร้อมพิมพ์A5-32
675Perfect Happinessพร้อมพิมพ์A5-28
676Honouring the Claim 'We Love the King'๑๒พร้อมพิมพ์A5-23
677หนังสือรวมธรรมเทศนาพร้อมพิมพ์A514.5x2162
678พุทธธรรม ภาพรวมพร้อมพิมพ์A514.5x2154
679มองดู ฉันทะ - ตัณหา ไล่มาตั้งแต่เจงกิสข่าน (A Review of Desire) Since the Time of Genghis Khan) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.5x2168
680ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ (The Dhamma for Elderly People) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยศ. ดร.สมศีล ฌานวังศะพร้อมพิมพ์A5-54
681คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล (Sublime Blessings of Parents) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์) พร้อมพิมพ์A514.5x2144
682สวดมนต์ ต้องไม่โค่นสาธยายพร้อมพิมพ์A514.5x2191
683ในสถานการณ์โควิด-19 นี้ โพชฌงค์ สวดก็ได้ แต่ถ้าใช้ จะยิ่งดีพร้อมพิมพ์A514.8x2150
684หลวงพ่อชอบเล่าเรื่องมฆมานพพร้อมพิมพ์A514.5x2111
685กายหายไข้ ใจหายทุกข์ (Healthy Body Happy Mind) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8 x 21110
686โพชฌงค์: พุทธวิธีเสริมสุขภาพ (The Seven Factors of Enlightenment A Buddhist Way of Enhancing) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8 x 2131
687ทำอย่างไรจะหายโกรธ (How To Dispel Anger) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A514.8x2156
688ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อยพร้อมพิมพ์A514.5 x 2113
689กฐินพระองค์เดียวพร้อมพิมพ์A514.5 x 219
690บุพการ ของ บูรพาจารย์ (วันบูรพาจารย์ พ.ศ. ๒๕๖๓)พร้อมพิมพ์A514.5 x 21
691ใหม่ตลอดปี มีสุขตลอดไปพร้อมพิมพ์A514.5x21.043
692วันเกิดนี้ อาดาอายุ ๘๐ ปี ปีใหม่นี้ รู้ธรรมนี่นิด จะสุขไม่น้อยพร้อมพิมพ์A514.5 x 2119
694สุขง่าย ทุกข์ยากพร้อมพิมพ์A5-96
716Awakened Women: Surpassing Great Brahmaพร้อมพิมพ์A514.5x21162
717พุทธธรรม เฉพาะภาพรวม (An Overview of Buddhadhamma) (ฉบับ ๒ พากย์ แปลโดยคุณโรบิน มัวร์)พร้อมพิมพ์A5-51
719Reflections on Death and Dyingพร้อมพิมพ์A514.5x21120
720ชื่นชมรมณีย์ สู่สี่ภาวนา (บทนำสู่พุทธธรรม)พร้อมพิมพ์A514.5x21121
722Siam Saamtri A Buddhist System of Thai Educationพร้อมพิมพ์A514.5x21217
726ทันโลก ถึงธรรมพร้อมพิมพ์A514.5x21122
736ตั้งหลักด้วยธรรม ก้าวนำด้วยปัญญาพร้อมพิมพ์A514.8 x 21.027
758ພຸທທະທັມ ສະບັບຂະຫຍາຍຄວາມ (ลาว) พุทธธรรม ฉบับปรับขยายพร้อมพิมพ์A421.0 x 29.7959
764วัดญาณเวศกวัน ๒๕ ปี เมื่อยังมีหลวงลุงฉายพร้อมพิมพ์อื่นๆ17.5×25152
765ตามพระใหม่ไปเรียนธรรม (ธรรมบรรยาย แก่พระนวกะ รุ่นพรรษา ๒๕๓๙: ๗ ภาค ๖๐ ตอน)พร้อมพิมพ์A421.0 x 29.7649