คำถามสำหรับชาวพุทธ (สำรวจตัวเองก่อนปฏิบัติธรรม)

...เวลานี้จะต้องให้คนสนใจ เรื่องหลักพระพุทธศาสนาให้มากแล้วก็อยู่กับหลักให้ได้อย่างที่พูดบ่อย ๆ ว่า อย่าเอาพระศาสนาไปแขวนไว้กับบุคคล บุคคลอันเป็นอะไรไปพระศาสนาของเราก็ร่วงหล่นไปด้วย...

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมสาธุชน ที่มาร่วมงาน "เสริมธรรม-เสริมปัญญา" ณ วัดสวนแก้ว