เจอวิกฤต จะเลือกวิวัฒน์ หรือจะเอาวิบัติ

...พอพูดคำว่า "วิกฤติ" เรามีความรู้สึกไม่ดี คือ เป็นเรื่องของความทุกข์ เป็นเรื่องของปัญหา แต่ท่ามกลางภาวะวิกฤตนี้ ความจริงมีข้อดีหลายอย่าง และข้อดีบางอย่างก็มากจนกระทั่งเราแทบจะพูดได้ว่า ภาวะวิกฤตนี้แหละที่จริงเป็นโชคดี...
...เป็นโชคดีของประเทศไทยที่ได้มาประสบภาวะิวิกฤตนี้ ถ้าพูดแบบเล่นๆ ก็อาจจะบอกว่า พวกเราโชคดีที่ได้เจอภาวะพลิกผัน แบบที่คนผู้เกิดในยุคอื่นไม่มีโอกาสได้เจอ...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์ นักศึกษาปริญญาเอก-ปริญญาโท และเจ้าหน้าที่ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม