ชีวิตกับการทำงาน

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวลักษณ์ คณะญาติมิตร และคณะผู้ทำงาน บริษัทเคล็ดไทย จำกัด ณ สำนักงาน บริษัทเคล็ดไทย จำกัด