ชีวิตที่สร้างสรรค์ สดใสและสุขสันต์

เนื้อหาของหนังสือ  เป็นการรวบรวมธรรมนิพนธ์หลากเรื่อง  นำมารวมเป็นเล่มเดียว  เพื่อแนะแนวทางการดำเนินชีวิตทีสร้างสรรค์  สดใส และสุขสันต์

รวมเล่มมาจาก - ชีวิตจะงาม สังคมจะดี ต้องมีการศึกษาที่ไม่ผิด
- ชีวิตที่สมบูรณ์
- เพิ่มพลังแห่งชีวิต
- วาสนาสร้างเองได้