ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี

...การที่คนเราพูดถึงแต่ส่วนที่ดี ด้านดีที่เป็นคุณประโยชน์ และความหวังต่างๆ ที่เทคโนโลยีจะสนองความต้องการให้นั้น พูดไปด้านเดียว อาจจะเป็นการกล่อมให้เกิดความเคลิบเคลิ้มหลงใหล หมกมุ่น มัวเมา และอยู่กันด้วยความฝัน เพราะฉะนั้น เราจึงต้องมีท่าทีและการปฏิบัติต่อเทคโนโลยีให้ถูกต้อง...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ประธานกลุ่มปฏิบัติการเผยแพร่พุทธธรรม และผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประุชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปลี่ยนชื่อจาก - พุทธธรรมกับชีวิตในสังคมเทคโนโลยี