ชีวิตหนึ่งเท่านี้ สร้างความดีได้อนันต์

รวมเล่มเนื้อหาของผลงาน ๒ เล่ม  ซึ่งเรียบเรียงจากธรรมกถาในพิธีทำบุญอุทิศกุศลแด่ผู้ล่วงลับ  ได้แก่

  • สุขนี้มิไกล : ใครมีปัญญาไวหาได้ทุกสถาน
  • จากสุขในบ้านสู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม

เพื่อให้ได้เห็นความสำคัญว่า  ชีวิตหนึ่งนี้  ถ้ารู้จักใช้ ชีวิตก็มีคุณค่ามหาศาล  เป็นอยู่ให้ดี ชีวิตมีแต่ได้ทุกวัน  รวมไปถึงการระลึกคุณและตระหนักในหน้าที่ของพ่อ แม่  แล้วเผื่อแผ่ความสุขสู่สังคม

ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - จากสุขในบ้าน สู่ความเกษมศานติ์ทั่วสังคม
- สุขนี้มิไกล: ใครปัญญาไวหาได้ทุกสถาน