กระแสธรรม กระแสไท

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ นายกสภามหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยกรรมการสภา คณะผู้บริหาร นำโดย อธิการบดี ท่านที่ปรึกษา ตลอดจนคณาจารย์ ณ อุโบสถ วัดญาณเวศกวัน