ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์

...คนนับถือศาสนาแบบไสยศาสตร์เพื่อขอให้ช่วยบันดาล ให้มีโชคดีหนีเคราะห์ร้าย เวลามานับถือพระพุทธศาสนาก็เลยจะนับถือแบบนั้น เอาแค่นั้นเรียกว่าไม่พัฒนาการนับถือศาสนา  การเชื่อถือวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ทำให้คนหลงเพลิน คอยรอ และก็อาจจะงอมืองอเท้าไม่ทำอะไร ทำให้ปล่อยปละละเลยกิจที่ควรทำ ชีวิตและสังคมแบบนี้ จะเสี่ยงต่อความเสื่อมและภัยอันตราย...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะญาติโยม ณ วัดญาณเวศกวัน