กระแสธรรม เพื่อชีวิตและสังคม

...ในชีวิตของมนุษย์ ความสุขเป็นเรื่องสำคัญ เราจะตัองยอมรับความจริง ถ้าเราจะมีความคิดและชีวิตที่ทวนกระแส เราจะตัองให้ชีวิตที่ทวนกระแสของเรามีความสุขด้วย มิฉะนั้นแล้วการทวนกระแสนั้นจะไม่ยั่งยืน ชีวิตที่ไม่มีความสุขนั้นไม่ยั่งยืน เราอาจจะทนทำไปด้วยแรงพลุ่งหรือแรงกระทุ้งผลักดัน เช่นความยึดมั่นในอุดมการณ์ หรื่อความปลุกเร้าอะไรต่างๆ การทำด้วยแรงปลุกเร้านี้ไม่ยั่งยืน มันจะอยู่ด้วยเพียงระยะหนึ่ง ถ้าไม่มีความสุขเป็นรากฐาน...
รวมเล่มมาจาก - ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
- ๒๐๐ ปี กรมพระปรมานุชิตฯ กับสังคมไทย