ทำอย่างไรจะให้งานประสานกับความสุข

..."เมื่อพระพุทธเจ้าทำงาน พระองค์มีความสุขตลอดเวลาไม่มีความทุกข์สักนิด การที่เสด็จไปช่วยเหลือสั่งสอนผู้คนนั้น พระองค์ก็ทรงมีความสุข พอเหนื่อยพระองค์ทรงพักผ่อนด้วยการเข้ฌาน การเข้าฌานนั้นก็มีความสุขอีก เพราะฉะนั้นพระองค์จึงสุขตลอดเวลา ขอให้ใช้วิธีทำงานแบบนี้ แม้งานการของเราก็จะเป็นสัมมาอาชีวะ หรือสัมมาอาชีพจริงๆ...

...งานที่ดี ก็ยิ่งเป็นโอกาสในการพัฒนาชีวิตของตัวเองมากขึ้น อย่างท่านที่ทำงานวงการแพทย์และพยาบาลนี้ เมื่อเทียบกับงานการอื่น จะเห็นว่าเป็นผู้ที่ได้เปรียบ เพราะมีโอกาสในการพัฒนาชีวิตมาก และได้ทำสิ่งที่มีคุณค่า น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่ง จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่ง ขอให้ท่านมีความอิ่มใจในงานที่ทำ ซึ่งได้ช่วยเหลือชีวิตของเพื่อนมนุษย์ และพัฒนาตนเองไปด้วยพร้อมกัน"...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ข้าราชการและพนักงาน โรงพยาบาลตำรวจ ณ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร