ธรรมะกับการทำงาน

...สิ่งที่เจอนั้น  ถ้าง่ายเราก็ได้ฝึกตัวน้อย  แต่ถ้าอะไรยากเราก็ได้ฝึกตัวเองมาก...เพราะฉะนั้น  สูตรของผู้มีจิตสำนึกในการฝึกตน  จึงมีว่า

  • ยิ่งยากยิ่งได้มาก  เพราะฉะนั้นจึงชอบใจนักเรื่องงานยาก
  • เปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา

สูตรแห่งความสำเร็จ

  1. รักงาน...อยากทำให้มันดีที่สุด
  2. สู้งาน...มีอะไรทำต้องให้สำเร็จ
  3. ใส่ใจงาน...ทำงานอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ
  4. ทำงานด้วยปัญญา...ใช้ปัญญาจัดการ นำสู่จุดหมาย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้อำนวยการ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลหัวเฉียว ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลหัวเฉียว