การพัฒนาจริยธรรม

 

... ในยุคก่อนนั้น เรากำลังมุ่งไปในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้า ให้พ้นจากสภาพด้อยพัฒนา หรือ แม้ภายหลังเราจะเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา เราก็จะทำให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เรามุ่งดำเนินงานต่างๆ ที่เรียกว่าการพัฒนา อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนาในสมัยก่อนนั้น ได้มุ่งไปในทางวัตถุมาก...
  
...เมื่อเราดำเนินงานกันมาระยะหนึ่ง ซึ่่งเป็นกาลเวลาที่ผ่านไปมากพอสมควรแล้ว ประเทศชาติสังคมก็ควรจะพัฒนาไปได้ไกลพอสมควร การที่พัฒนานั้นก็หมายความว่าปัญหาต่างๆ ก็ควรจะลดลง แต่ตามสภาพที่มองเห็น เรารู้สึกว่าไม่ค่อยจะสมหวัง เพราะปรากฎว่า ประเทศของเรายังมีปัญหามากมาย สังคมนี้ยังไม่พ้นจากข้อบกพร่องที่ประสบอยู่ตั้งแต่เดิม แล้วก็ยังมีปัญหาใหม่ๆ เข้ามามากมายอีกเหลือเกิน ทำให้ต้องมาคิดทบทวนกันว่า นี่มันอะไรกัน ...
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ รองอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน และผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ณ จังหวัดนครปฐม