บารมี: ยิ่งยวดหรือยิ่งใหญ่

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ สมาชิกกลุ่มข้นธ์ห้า ณ บ้านคุณเจือจันทน์ อัชพรรณ