บุญ-บารมี ที่จะกู้แผ่นดินไทย

...พระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาประจำชาติ  เมื่อวัดเป็นนาบุญที่แท้ของชุมชน  ความยิ่งใหญ่ของพระพุทธศาสนาอยู่ที่บุญ  ซึ่งเกิดมีคุณค่าส่งผลเป็นความสุขความเจริญงอกงามแก่ชีวิตและชุมชนหน่วยเล็กๆน้อยๆ ที่แผ่กระจายทั่วแผ่นดินไทย  หาใช่อยู่ที่ความใหญ่โตโอ่อ่าของวัตถุหรือรูปแบบใดๆไม่

ถ้าคนไทยไม่สามารถฟื้นฟูชีวิตและชุมชนขึ้นในบุญอย่างที่กล่าวข้างต้น  ถึงจะจัดตั้งวัตถุและรูปแบบอะไรที่ยิ่งใหญ่ตระการตาขึ้นมาเท่าใด  ก็ไม่อาจรักษาพระพุทธศาสนาและดำรงสังคมไทยให้ยืนยงอยู่ได้

เรียบเรียงบางส่วนจาก - กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย (ฉบับเพิ่มเติม-จัดลำดับใหม่)