เบื่อการเมือง: เรื่องขุ่นใจก่อนเลือกตั้ง

... สังคมทุกวันนี้ไม่มีหลัก ถ้าสังคมไทยมีหลักแค่ 3 ข้อต้นของมงคลสูตร คือไม่คบพาล คบบัณฑิต บูชาคนที่ควรบูชา สังคมก็จะไปรอดแล้ว แต่คนไทยในปัจจุบัน แค่ 3 ข้อต้นของมงคลสูตร ก็ยังไม่ได้ จะไปรอดได้อย่างไร นอกจากจะไม่ได้ยังไปทางตรงกันข้าม สวนทางไปเสียอีก แล้วจะพ้นอัปมงคลได้อย่างไร ...

      การเลือกตั้งนี้สำคัญมาก เราเป็นคนหนึ่งที่จะชี้ชะตากรรมของประเทศชาติ คิดให้ดีในวันเลือกตั้ง เรายังเป็นคนดี หรืออาจจะกลายเป็นคนร้ายไปก็ได้ จะเป็นคนที่สร้างชาติ หรือทำลายชาติ ก็เป็นไปได้ ...

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คณะบุคคลที่มีความวิตกเกี่ยวกับปัญหาบ้านเมือง ณ วัดญาณเวศกวัน