ปี ๔๙ ใช้ให้ครบสี่เท้า ต้องก้าวหน้าแน่

... อย่างไรก็ตาม จะเอาแค่นั้นคงไม่พอ เพราะ่ว่าเพียงคิดจะให้ตัวเลขมีความหมายดีๆ แต่ถ้าเราไำม่ทำอะไรแล้วมันจะก้าวไปได้อย่างไร ตัวเลขอย่างเดียวเป็น "เก้า" แต่ถ้าเราไม่ "ก้าว" ไปมันจะไปได้หรือเปล่า เพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีๆ ...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ณ วัดญาณเวศกวัน