ฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา ปุจฉา-วิสัชนา

...ถ้าพระถือโอกาสหาเงินก็ไปกันใหญ่  จนเมืองไทยปัจจุบันนี้ชักจะกลายเป็นว่า  เวลาจัดงานฝังลูกนิมิตผูกสีมา  ก็พากันเน้นที่การหาเงินไปหมด  คิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะหาเงินได้มากๆ  ก็ต้องจัดงานให้ใหญ่ที่สุด  แล้วก็มีหลายๆวัน มีดนตรี มีมหรสพต่างๆ  และโฆษณากันใหญ่...

...การที่ชาวบ้านอยากได้บุญ  เลยกลายเป็นจุดที่มาบรรจบกับพระในเรื่องที่ว่า  ถ้าไม่ระวังแล้วจะเป็นจุดเสื่อม  ก็คือกลายเป็นเรื่องหาเงินหาทองไป ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นไปมาก  จึงเป็นจุดที่เราคงจะต้องระวังว่า  จะทำอย่างไรให้ได้สาระ  ไม่ใช่มาติดแค่ว่าจะหาเงิน... 

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. อรรณพ คุณาวงษ์กฤต ประธานจัดงานฝังลูกนิมิต-ผูกสีมา วัดญาณเวศกวัน ณ วัดญาณเวศกวัน