พระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะ

เมื่อเราตายไป ร่างกายอวัยวะทั้งหมดนี้ ก็ทิ้งไปเลิกใช้แล้วกลายเป็นอดีต ไม่ใช่ของเราอีกต่อไป ไม่ต้องมัวอาลัยอาวรณ์อีกเกิดชาติหน้าต้องไปสร้างกันใหม่ เรื่องสำคัญที่ควรต้องทำก็คือเตรียมความสามารถเอาไว้ เพื่อจะได้ปรุงแต่งสร้างเรือนร่างใหม่ให้สมบูรณ์ สวยงามสดใส ทุกที่เราจะต้องเตรียมไปใช้ในการสร้างเรือนร่างชีวิตใหม่ที่ดีงาม ก็คือบุญกุศล

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ นายแพทย์วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย ณ วัดญาณเวศกวัน