พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ

...ปัจจุบัน หลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่จำเป็นได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการต่อสู้ระหว่างวงจรธุรกิจและวงจรผู้บริโภค นี่คือความจำเป็นที่เราต้องพัฒนาคน เมื่อเราพัฒนาคน เขาก็จะไม่เพิ่มขยายความต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือไม่เปลี่ยนความต้องการ  เป็นความจำเป็น บางทีเขาอาจทำให้ความต้องการน้อยลง เราต้องต่อสู้ในเรื่องนี้ด้วย เพราะว่ามันคือโลกแห่งการแข่งขัน ถ้าเราไม่สามารถสอนคนได้ในเรื่องนี้ มันก็ยากและอาจไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาได้...
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ มร. ลอเรนส์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ก นักหนังสือพิมพ์และนักเขียน ชาวเดนมาร์ก ณ วัดญาณเวศกวัน
แปลจาก - พระพุทธศาสนากับโลกธุรกิจ: การใช้พุทธธรรมในการทำธุรกิจ (Buddhism and the Business World: The Buddhist way to deal with business)