พัฒนาปัญญา

...พุทธศาสนสุภาษิตสอนว่า "คนฉลาดไม่เข้าเรื่อง หรือคนฉลาดไม่เป็นเรื่อง ไม่ทำให้เกิดความสุช" คือทำให้เกิดโทษ เกิดความเสียหาย เพราะฉะนั้นการใช้ปัญญาก็มีคติว่า จะต้องระมัดระวังเหมือนกัน อาจมีการผิดพลาด โดยเข้าใจว่า เรานี้ใช้ปัญญาหรือเรามีปัญญามากแล้ว แต่ปัญญาของเรานั้น อาจจะมีจุดบกพร่อง มีแง่ที่ไม่สมบูรณ์ ใช้ผิดพลาด ทำให้เกิดโทษ เกิดความเสียหายขึ้นมามากมาย...
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ คุณหญิงกระจ่างศรี-คุณชม รักตะกนิษฐ และญาติมิตร ณ ศาลากระจก ในบริเวณบ้านคุณเล็ก นันทาภิวัฒน์