พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ

...ถ้าเรามองไปว่า อย่ามาวุ่นวายในเรื่องพิธีกรรมนี้เลย ไม่มีประโยชน์ ไม่ใช่ตัวแท้ตัวจริงของพระพุทธศาสนา แล้วเลยไม่เอาใจใส่ ก็อาจจะทำให้พลาด ในเมื่อมันเป็นของมีปรากฏอยู่ก็ต้องทำให้ถูกต้อง

...ถ้าเราเข้าใจความหมายถูกและปฏิบัติให้ถูก ทำด้วยความรู้ความเข้าใจ มันก็จะเป็นสื่อนำเข้าสู่สิ่งที่ถูกต้องดีงามยิ่งขึ้น จนถึงสิ่งที่เป็นหลักการของ พระพุทธศาสนาเลยทีเดียว เพราะฉะนั้น พิธีกรรมนี้ถ้าเราเข้าใจถูกต้อง และปฏิบัติถูกต้อง ก็จะนำเข้าสู่พระพุทธศาสนาได้ดี...
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ นายปรีชา ก้อนทอง แห่งวารสารร่มโพธิ์แก้ว ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา