ฟื้นสุขภาวะ ยามสังคมวิกฤต

...เมื่อสังคมเสียสุขภาวะ คนในสังคมต้องตั้งหลักให้ได้เพื่อมาช่วยแก้ไข ตอนนี้กลายเป็นว่าคนนั่นแหละ ต้องตั้งหลักขึ้นมาเพื่อไปรักษาสังคมที่มันป่วย ทุกท่านจะต้องตั้งหลักขึ้นมาใหม่ อย่าไปคิดว่า สังคมป่วย แล้วเราก็ละเหี่ยใจ นั่นก็คือเราพลอยป่วยตามสังคมไปด้วย ก็จะยิ่งแย่กันไปใหญ่ ถ้าเป็นอย่างนั้น สังคมก็หมดทางและิสิ้นหวัง ถึงเวลาต้องจับหลักให้ได้...

...ตอนแรกเมื่อคนป่วยเป็นรายๆ สังคมต้องช่วยแก้ แต่ถ้าสังคมป่วยเอง คนต้องตั้งหลักให้ได้ แล้วมาแก้ไข หมายความว่า เราต้องมาชวนกัน ทุกท่่านทุกคนมาช่วยกันบำบัดเยียวยารักษาสังคมนี้...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล ณ วัดญาณเวศกวัน