เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับพิธีศพ และพุทธภาษิตชีวิตกับความตาย

...เกิดเท่าไร ตายเท่านั้น เหมือนกันหมด มิใช่ปดให้หลงผิดคิดเหลวไหล เร่งทำดีแต่วันนี้พี่น้องไทย ไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าทั่วหล้าเอย...