โลกขึ้นสหัสวรรษใหม่ คนต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่

น่าเสียดายที่กลายเป็นว่ามนุษย์สมัยนี้ทั้งที่อยู่ในโลกของไอทีที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมามีเครื่องอำนวยความสะดวกสบาย ที่เรียกว่าเทคโนโลยีพรั่งพร้อม แล้วมนุษย์จำนวนมากที่เกิดมาท่ามกลางสิ่งอำนวยความสะดวก บำรุงบำเรอ มีเทคโนโลยีทำให้เสร็จ ก็ไม่ต้องทำอะไรก็เลยไม่ต้องเรียน  ไม่ต้องฝึกตนเอง  ทั้งที่ไอทีมาช่วยให้มีโอกาสในการเรียนรู้เพิ่มขึ้นมากมายก็ไม่ใช้โอกาสนั้น เอาแต่ด้านบำรุงบำเรอ การใช้เทคโนโลยีที่ขยายวิสัยแห่งอินทรีย์ ก็มาสนองด้านความรู้สึกอย่างเดียว

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ รัตนภานุศร และคณะ ณ วัดญาณเวศกวัน
เปลี่ยนชื่อจาก - โลกมีปัญหา พุทธศาสนามีคำตอบ