สร้างสุขง่ายๆ ด้วยตัวเอง

..."ความสุข" เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนปรารถนา แต่มนุษย์ส่วนใหญ่มักเดินหลงทาง และแสวงหาความสุขด้วยวิธีผิดๆ บางคนผูกติดความสุขกับวัตถุสิ่งของ ขณะที่ความสุขของบางคนขึ้นอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกของบุคคลอื่น...

...แท้จริงแล้ว เราไม่จะเป็นต้องผู้พันกับสิ่งอื่น หรือบุคคลอื่นให้เหน็ดเหนื่อยวุ่นวาย เพราะความสุขที่แท้ที่ทุกคนมีได้โดยง่ายก็คือ ความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง ซึ่งเป็นความสุขที่แท้ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา...
รวมเล่มมาจาก - ความสุขที่สมบูรณ์
- ชีวิตที่สมบูรณ์