แสงเงินแสงทองของชีวิต

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ โยมญาติมิตร ณ สถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
เป็นเล่มเดียวกับ - แสงเงินแสงทองของชีวิตที่ดีงาม