หนทางฝ่าวิกฤตชาติและทางรอดของสังคมไทย

ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คณะผู้สนใจการเสวนาของผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้น ๖ ครั้ง ณ วัดญาณเวศกวัน