หลวงพ่อเพื่อวัดเพื่อบ้าน

..."เรื่องคาถาอาคม ใครก็ไม่เกินหลวงพ่อวัดบ้านกร่าง" ... ผู้คนตื่นเต้นเลื่องลือมาก แต่ท่าน...ไม่ให้ความสำคัญแก่เรื่องนี้เลย ท่านสอนธรรม ให้เชื่อกรรม เชื่อปัญญา ใฝ่ศึกษา...ให้พึ่งความพยายามของตนสร้างฐานะว่า "อยากจนให้ซื้อหวย อยากรวยให้ซื้อจอบ" ....

..."ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองเป็นสุข หรือจะทรุดโทรม เดือดร้อน เป็นทุกข์ เนื่องมาจากเหตุ คือ การกระทำ" "ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียน ไม่รู้ ไม่ดูไม่เห็น ไม่ทำไม่เป็น"...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - สอนนาค-สอนฑิต: ชีวิตพระ-ชีวิตชาวพุทธ