กาลเวลา

ยามเอ๋ย  ยามแจ้ง  พระอาทิตย์ส่องแสงแจ้งแล้วหาย
ยามเอ๋ย  ยามสาย  พระอาทิตย์ผันผาย  สายแล้วเที่ยง
ยามเอ๋ย  ยามเที่ยง  พระอาทิตย์ส่องเปรี้ยง  เที่ยงแล้วบ่าย
ยามเอ๋ย  ยามบ่าย  พอตะวันเริ่มชาย  บ่ายแล้วค่ำ
ยามเอ๋ย  ยามค่ำ  พอตะวันลดต่ำ  ค่ำแล้วดึก
ยามเอ๋ย  ยามดึก  สิ้นเสียงอึกทึก  ดึกแล้วแจ้ง
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ญาติโยมกลุ่มขันธ์ห้า ณ บ้านโยมเจือจันทน์ อัชพรรณ
เปลี่ยนไปสู่สุขสดใส ใหม่ทุกเวลา