วันอาสาฬหบูชา

ที่มาจาก การประพันธ์
เรียบเรียงบางส่วนจาก - ความรู้เกี่ยวกับวันสำคัญของไทย
- วันสำคัญของชาวพุทธไทย