ปีใหม่ ต้อนรับ หรือท้าทาย

ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คุณจุฬารัตน์ เสรีเชษฐ์พงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สื่อเกษตร จำกัด ณ วัดญาณเวศกวัน